Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00177
30-11-1950
Actoren
Concept-verdrag
Samenvatting
Conceptverdragstekst voor de instellingen en algemene bepalingen van de EGKS, met daarbij opmerkingen van de verschillende delegaties. Deze tekst is bestemd voor de delegatieleiders en bespreekt het ontwerpverdrag per artikel.
Zie ook