Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00179
17-12-1950
Actoren
Concept-verdrag
Samenvatting
Conceptverdragstekst EGKS met aparte vermelding voorbehouden van de verschillende delegaties.
Artikel 27 tot en met 70 ontbreekt. Met bijlagen waarin toelichting wordt gegeven op begrippen uit de kolen- en staalindustrie en op voorrechten en immuniteiten binnen de gemeenschappen.