Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00183
18-01-1951
Actoren
Notulen
Samenvatting
Fragment uit de notulen van de staalhandelsassociatie.

Blankenagel bericht dat er onenigheid is tussen de Fransen en de Duitsers en dat de onderhandelingen hierdoor stilliggen. In de tussentijd heeft Monnet een nieuw conceptverdrag opgesteld, dat voor de Duitsers echter nog minder aantrekkelijk is dan het vorige. Vooral de onbeperkte bevoegdheden van de HA in de overgangsperiode van vijf jaar is voor de Duitsers onaanvaardbaar.
Daarnaast is er kritiek op het feit dat de totale productie in enkele bedrijfstakken begrensd wordt.
Op het gebied van externe invoerrechten zouden niet de Benelux-tarieven aangehouden moeten worden, zoals Monnet wil, maar zou een gemiddelde tussen de Franse en Duitse rechten aangehouden moeten worden. Dit moet bovendien gekoppeld worden aan investeringen, zodat de Duitse industrie kan moderniseren om haar concurrentiepositie te behouden.