Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00194
20-04-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Franse voorstellen voor het opheffen van de geallieerde controle op de Duitse industrie.

De Duitsers willen de garantie dat de geallieerde controlemaatregelen ophouden te bestaan als het Schumanplan in werking treedt. De Fransen hebben daarom voorgesteld hierover een conferentie te beleggen en de Duitsers te laten weten te werken aan de opheffing van deze controleorganen.

De Britse ministers hebben daarop besloten te laten weten dat de Britten graag meepraten over de toekomst van de controleorganen, maar dat een openbaarmaking van de intentie tot opheffen ongewenst is. Daarnaast wordt een comité gevraagd een rapport op te stellen met daarin de implicaties van het Schumanplan.

De brief die de Fransen van plan waren naar de Duitsers te sturen werd op Brits voorstel herzien, maar niet verregaand genoeg. De Fransen hebben Adenauer verzocht de brief niet te publiceren, maar omdat het nieuws al uitgelekt was werd besloten de brief te laten publiceren en werd in een verklaring de Britse bereidheid te praten over de controleorganen opnieuw bevestigd.