Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00200
17-7-1945
Samenvatting
Notulen van de tweede vergadering van de Raad van Economische Samenwerking.
Er werd o.m. de gesproken over de ratificatie van het verdrag en de inrichting van een permanent secretariaat.