Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00228
20-07-1945
Samenvatting
Brief van Van Kleffens aan de Minister van Handel en Nijverheid en de Minister van Financiën met afschrift van Harinxma's verslag van van de vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Brussel op 17 en 18 juli 1945.

De besproken interne en externe kwesties worden door Harinxma genoemd. Harrixma bericht verder over de goede stemming tijdens de maaltijden en spreekt zijn vertrouwen uit in de serieuze houding van de delegaties jegens de Raad.