Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00239
3-8-1946
Samenvatting
Verslag van de negende vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden 26 en 27 juli 1946.

De afwachtende houding van de Franse delegatie tijdens de vergadering wordt als verrassend gekenmerkt en in verband gebracht met Frans-Russische vriendschap. De Franse voorzitter De la Baume liet de punten over Duitse industrie en het plan Monnet van de agenda verwijderen.
Als meest concrete resultaat heeft de Raad besloten tot de oprichting van een internationaal octrooibureau met Nederland als leidere partij in de voorbereiding hiervan. Andere onderwerpen: de verdeling van Duitse patenten; Engelse en Amerikaanse inmenging met de noordzeehavens; een incident omtrent een door de Fransen voorgestelde tolunie.

De Fransen, Belgen en Luxemburgers hebben hun teleurstelling over de Raad geuit. De Nederlandse ministrraad wordt verzocht zich te buigen over de betekenis van de Raad voor Nederland, om hierover op een volgende vergadering stelling te kunnen nemen. Een richting hiervoor wordt voorgesteld.

(Laatste deel document vrijwel onleesbaar)

Bijlage: Resolutie mbt Duitse industrie
Zie ook