Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00241
3-1-1947
Actoren
aide mémoire
Samenvatting
Agenda en aanmelding Franse delegatie voor elfde vergadering Raad van Economische Samenwerking.

Frankrijk stelt voor te onderzoeken met welke middelen de Commissie voor Industriële Contacten geholpen kan worden sneller werk te leveren in voorbereiding op de Trade and Employment Conference. Enkele agendapunten worden voorgesteld.