Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00250
13-03-1947
Samenvatting
Verslag van de twaalfde vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Parijs op 3 en 4 maart 1947. Zie voor een ander verslag, tevens van Nederlandse hand, van dezelfde vergadering: G00249.

De Nederlandse en Belgische delegatie verzetten zich tegen de Franse plannen voor het Duitse vraagstuk. De memoranda van hun regeringen verschillen sterk van het voorgestelde plan en bovendien was de voorbereidingstijd onvoldoende geweest.
Nederland ondersteunt zijn standpunt door te wijzen op de gehele Europese economie en met name de Nederlandse belangen. Frankrijk verwijst naar de Conferentie in Moskou.

Het verslag is gematigd positief over de reactie van de Nederlande delegatie op de Franse overrompelingstactiek.

Verder wordt besproken: het werk van enkele commissies, het Internationale Octrooibureau en de Conference for Trade and Employment.