Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00260
2-4-1946
Samenvatting
IRHP-25-14. Overzicht van de stand van zaken van de Raad van Economische Samenwerking en haar (sub)commissies sinds de laatste vergadering op 19 en 20 maart.

De taken, compositie en vooruitgang van de verschillende (sub)commissies worden op inhoudsniveau besproken. Daarbij is speciale aandacht voor de voorbereiding op de Amerikaanse Preliminary Conference. De Nederlandse houding in deze vraagstukken komt niet tot nauwelijks aan de orde. Benadrukt wordt dat de Raad zich daarnaast bezig houdt met onderzoek naar algemene handelspolitiek en een eventuele 'Entente Regionale', mocht de Conference 'Expansion of World Trade and Full Employment' (Conference for Trade and Employment) mislukken.

Bijlage: lijst Nederlandse gedelegeerden in de diversie (sub)commissies