Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00264
29-4-1946
Samenvatting
IRHP-27-12. Nota van de Minister van Handel en Nijverheid aan de Ministerraad betreffende de houding van de Raad van economische Samenwerking inzake de beperking van de Duitse industrie.

De Minister noemt de in de Raad besproken beperkingen onderdeel van het streven het Duitse oorlogspotentieel te verzwakken. Ook, stelt hij, is het in feite het resultaat van een compromis tussen de wensen van het Amerikaans-Engelse kamp enerzijds en het Frans-Russische kamp anderzijds.

De Fransen hebben een lijst van beperkingen opgesteld dat ter goedkeuring aan elk van de ministeries van economsiche zaken van de tripartitelanden wordt voorgelegd. Er volgt een puntsgewijze opsomming van beperkingen die centreren rond de thema's: reparatie van de noodzakelijke en beperkingen van mogelijk schadelijke Duitse productiecapaciteit, inzet van Duitse machinerie voor herstel van getroffen geallieerde landen, controlemechanismen.

De minister kan nog niet instemmen met enkele punten betreft de Duitse chemische sector. Hij vraagt toestemming aan het Ministerie dit ter sprake te brengen en benadrukt de urgentie van het onderwerp.