Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00265
20-5-1946
Samenvatting
Instructies van Directie Economische Zaken aan Lamping met betrekking tot de voorgestelde beperkingen van de Duitse industrie.

De minister van Handel en Nijverheid bereidt een nota voor over de gevolgen van de voorgestelde beperkingen van Duitse industrie voor de Nederlandse economie. Lamping wordt opgedragen hetzelfde standpunt uit te dragen als in de EECE.