Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00266
17-4-1946
Actoren
Nota
Samenvatting
Voorstel voor behandeling in de ministerraad betreft het Nederlandse standpunt inzake de Duitse industrie. Dit ter voorbereiding op de conferentie van Duitse, Franse, Britse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken in april 1946.

Nederland heeft eerder aan de A.C.A.-leden de wens kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan hun behandeling van het Duitse vraagstuk. De pogingen om met België een gezamelijke gedragslijn in deze kwestie te formuleren zijn nog niet geslaagd.
Er volgt een formulering van een mogelijke stellingname van Nederland. Dit voorstel verzet zich tegen de wens van Franrkijk het Roergebied af te splitsen en verklaart in plaats daarvan afdoende te vertrouwen op een goed geallieerd controleorgaan. Een mogelijke Nederlandse rol hierin wordt verdedigd. Als argumenten voor dit standpunt worden naast de Nederlandse economische belangen en geografische positie ook overwegingen van veiligheid en orde genoemd.