Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00278
04-02-1947
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie waarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van het Duitse vraagstuk uiteen wordt gezet.

Nederland verklaart zich om economische redenen tegen een limitering van de Duitse ijzer- en staalindustrie. Een onbelemmerde Duitse productie komt de positie van Rotterdam, concurrentie en productiekwaliteit in deze sector niet ten goede. De nota benadrukt dat Nederland zijn standpunt niet zal herzien en legt uit waarom. Er wordt veel belang gehecht aan consultatie van de Engelsen in deze kwestie.
Zie ook