Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00279
15-01-1947
Actoren
Brief
Samenvatting
Gedeeltelijke notulen van de vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden op 7 en 8 januari 1947 te Luxemburg, over de Duitse metaalindustrie.

Afgesproken wordt dat de Raad zich zal buigen over de capactiteit van de Duitse industrie, met name de staalproductie, en de problemen rondom het rijntarief zal onderzoeken. De Commissie van Staal zal spoedig bijeenkomen zodat haar conclusies (zie G00282) door de Raad voor de Conferentie in Moskou op 10 maart kunnen worden bestudeerd,
Zie ook