Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00280
27-02-1947
Actoren
Brief
Samenvatting
Instructies van Hirschfeld aan Spierenburg over de houding van Nederland jegens de Franse delegatie in de Raad van Economische Samenwerking.

Hirschfeld zet Nederlands strategische positie uiteen. Hij concludeert dat de Franse overrompelingstactiek schadelijk kan zijn voor Nederland en zijn positie richting de overige bezettingsautoriteiten. Hij benadrukt het grote belang van de Engelse en Amerikaanse productiezones. Frankrijk moet desnoods worden verteld dat zijn opstelling niet past binnen het takenpakket van de Raad.