Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00281
13-02-1947
Samenvatting
Aan de Nederlandse regering gepresenteerd memorandum met Franse standpunt mbt het Duitse vraagstuk.

De sleutelpositie van het Ruhrgebied, zorgvuldig geografisch afgebakend, voor het Duitse oorlogspotentieel wordt aangetoond. Op basis hiervan wordt gepleit voor een controleautoriteit, gestoeld op een ferme juridische basis. Deze ziet toe op de productiebeperking en het ten goede komen van de Ruhrgrondstoffen aan de door de Duitse agressie getroffen Europese industrie. Twee internationale organen bewaken de Duitse steenkool- en staalindustrie enerzijds en de mechanische en chemische industrie anderzijds.

Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de taken, bevoegdheden en samenstelling van de eerdergenoemde administratie- en controleorganen