Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00285
15-5-1948
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Brief van DEZ over de Belgische reactie op het Nederlandse voorstel het Franse plan tot opheffing van de Raad van Economische Samenwerking te steunen.

Ondanks eerdere instemming met het Franse voorstel, pleit de Belgische regering nu voor voortzetting van de werkzaamheden van de Raad met Britse deelname. Nederland is niet van plan dit idee te steunen.

Bijlage: een bijgevoegd memorandum (alleen de eerste pagina) legt de Nederlandse weerstand tegen het Belgische idee uit. Nederland vreest voor verregaande samenwerking op andere dan economische terreinen.