Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief DEZ met toelichting over de de communicatie rondom de opheffing van de Raad van Economische Samenwerking en de Nederlandse opstelling in de komende (laatste) vergadering.

Kleffens instrueert de Nederlandse delegatie aan te dringen op opheffing van de Raad, mocht de Franse delegatie terugkomen op haar voorstel. Hij dringt bovendien aan op het aanstellen van een plaatsvervanger van Spierenburg die blijkbaar niet aanwezig is op de aankomende vergadering.
De Raad dient in haar komende vergadering zorgvuldig na te gaan welke acitiviteiten lopende zijn en moeten worden overgeheveld naar de Organisatie der Vijf Mogendheden.

De in de brief genoemde bijlage zijn niet bij dit document gevoegd.