Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief met kort verslag over de vergadering van de Raad van Economische Samenwerking op 27 juli.

Middels een resolutie worden de regeringen van de tripartitelanden verzocht een stellingname over de opheffing van de Raad te formuleren. Het verdrag van 20 maart 1945 is nog niet geliquideerd.

De in de brief genoemde bijlage is niet bij dit document gevoegd.
Zie ook