Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van Speekenbrink (plaatsvervanger Spierenburg als Nederlandse vertegenwoordiger) van de de laatste vergadering van de Raad van Economische Samenwerking.

Speekenbrink beschrijft de verwarrende vergadering waarbij Nederland zich gedwongen zag aan te dringen op liguidatie van de Raad. De Belgische en Luxemburgse delegatie pleitten onverwacht voor uitstel. Om redenen van praktische (tijdtekort) en tactische (Franse reactie op de opheffing van de Raad) aard, heeft Speerenbrink het Nederlandse standpunt niet opgedrongen. De beslissing zal worden uitgesteld tot na de bijeenkomst van de Ministers van de Vijf Mogendheden. Speekenbrink adviseert de Minister van Economische Zaken in te stemmen met dit uitstel, waaraan geen kosten verbonden zullen zijn.