Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00293
9-8-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Industriële Contacten van de Raad van Economische Samenwerking, 09-08-1945, Brussel.

Voorzitter Piette Esnault formuleert de doelen van deze bijeenkomst en pleit voor eent takenpakket met aandacht voor verscheidene industriële sectoren. De Belgische delegatie vraagt speciale aandacht voor de steenkoolproblematiek en wens consultatie van Londense organisaties. Discussie onstaat rondom het takenpakket van de verschillende subcommissies, met name de juridische sub-commissie. Er wordt voorgesteld een commissie op te richten die zich bezig houdt met arbeidskrachten en met name verschillende vormen van arbeidsmigratie. Na enig debat wordt een lijst van vijf subcommissies opgesteld, die zich richten op een beperkt aantal industrietakken. De samenstelling van deze commissies komt kort aan de orde.

De datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld op 18, 19 en 20 september