Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00296
29-10-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Landbouwcontacten van de Raad van Economische Samenwerking, 20-09-1945, Brussel.

Ondanks incomplete landbouwgegevens, worden per akkerbouw- en veeteeltproduct de aard en grootte van de tekorten benoemd.
Op verzoek van Luxemburg bespreekt de Commissie de gevolgen van een door de geallieerden voorgestelde agrarische toekomst van Duitsland. Forget wijst erop dat Duitsland al op weg is een belangrijke exporteur van landbouwproducten te worden, hetgeen voor Nederland van grote invloed kan zijn. Hierover wordt een nota naar de geallieerde autoriteiten gestuurd.
De Commissie vraagt de delegaties meer informatie in te winnen over mest, zaden, vis en hout. Na enige discussie over de details, wordt besloten het zadenbeleid te harmoniseren. De commissie wacht een Conferentie in Londen over pesticiden af alvorens over die problematiek te vergaderen.

De agenda voor de volgende vergadering, op 15 november 1945 in Parijs, wordt vastgesteld.