Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00298
29-11-1945
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering subommissie Textiel van de Commissie voor Industrieel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 29-11-1945, Brussel.

De aanwezigen bespreken de door de Commissie voor Industriëel Contact ingediende resoluties, die ze graag eerder hadden ontvangen. Vervolgens worden de resoluties van de andere subcommissies besproken. Het blijkt voor België en Nederland moeilijk een datum vast te stellen voor de export van katoen. De gevolgen van de door de geaillieerde plannen voor Duitsland worden besproken. Alle branches (katoen, linnen etc) zullen een studie voorbereiden nar de toestand in de verschillende landen.

De agenda voor de volgende vergadering, op een nader te bepalen datum in Parijs, wordt vastgesteld.

Bijlagen: resoluties betreffende twee branches en de Duitse linnen-, katoen- en wolindustrie.
Zie ook