Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00304
16-03-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Industrieel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 16-03-1945, Straatsburg.

De gegevens waarop de vergadering zich baseert zijn nog niet absoluut en bevestigd. Na een korte schorsing is er meer duidelijkheid over de gegevens. De productie van Duitsland in 1936 wordt vergeleken met de in Berlijn vastgestelde quota.
De Franse en Belgische delegaties zien heil in integratie van de verschillende subcommissies. De subcommissie voor kunstmest gaat samen met die voor chemie. De subcommissies worden geïnstrueerd de door de geallieerden opgestelde quota te onderzoeken en met passende voorstellen te komen.
De Belgen, Nederlanders en Luxemburgers vragen om een diepgaand onderzoek naar cokesfabrieken voor de Duitse staalindustrie alvorens een beslissing te nemen over berperkingen op de Duitse coke-industrie, Dit punt wordt ook besproken op de volgende vergadering,op 13 april te Den Haag.

Bijlage: afmelding van Frans delegatielid.