Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag van de vergadering subcommissies textiel van de Commissie voor Industriëel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 25-03-1946, Brussel.

De delegaties waren het oneens over de plannen van de geallieeren betreft de opbouw van de Duitse textielindustrieën. Deze staan in contrast met de overproductie en de verminderde afzet van hun eigen industrieën waar de gedelegeerden voor vrezen.

Het voorstel om een commissie op te richten die zou samenwerken met de geallieerden werd uiteindelijk afgewezen. De subcommissie gaat haar wensen kenbaar maken in de A.C.A. via de Franse vertegenwoordiging.