Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag met betrekking tot de bespreking van het Duitse vraagstuk in verschillende subcommissies Raad van de Economische Samenwerking.

In de subcommissies Chemie, Algemene mechanica en Kunstmest zijn de plannen van de geallieerden uitgebreid aan bod gekomen. Het beleid van de A.C.A. werd toegelicht door de Franse kolonel Frank, die aandrong op een stellingname van de Conseil Triparitie om zo de Franse positie in de A.C.A. te versterken. De A.C.A. streeft ernaar Duitsland terug te brengen naar het niveau van 1932, waarbij het Duitse economische evenwicht wordt hersteld, doch het economisch niet uitstijgt boven andere Europese landen. Per commissie worden vervolgens specifiek de overwegingen en beslissingen besproken.