Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00309
13-4-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Industriëel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 13-04-1946, Amsterdam.

De subcommissies geven observaties en conclusies over de geallieerde plannen voor de Duitse industrie.
Hierbij valt op dat vrijwel alle subcommissies tot de conclusie komen dat de quota te hoog zijn. Ook moet er meer worden tegemoetgekomen aan de door de Duitse agressie beschadigde landen. Voor sommige inudstriële producten zoals plastic wenst de commissie extra, nog niet door de geallieerden vastgestelde, beperkingen. De commissie vraagt Berlijn om opheldering over enkele vage punten.

Discussie ontstaat over de verschillende voorgestelde controlemechanismen, warbij geen overenstemming wordt bereikt. De commissie gaat het Sécrétariat-Général om advies vragen.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 12 juni 1946 te Parijs.