Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00317
24-5-1946
Samenvatting
Franstalig. Vergadering subcommissie Mechanische Industrie van de Commissie voor Industriëel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 24-05-1946, Parijs.

De nadruk van de vergadering ligt op het Duitse vraagstuk. De subcommissie betreurt dat enkele problemen niet door de geallieerden zijn geadresseerd. De Franse afgevaardigde van het geallieerde comité stelt dat de maatregelen de Duitse industrie effectief zullen beperken en nuanceert de zorgen over toenemende Duitse export. Tussen de Fransen ontstaat onenigheid over de veronderstelde effectiviteit van de Amerikaanse plannen voor administratieve controle op de Duitse industrie. De vier delegaties zullen hierover een standpunt formuleren. Verder wordt gesproken over het Geneefse douaneregister als basis voor de triparite regelgeving. Op voorstel van Nederland stemt de subcommissie in met het onderling delen van productiegegevens.

Deze worden op de volgende vergadering op 5 juli te Brussel besproken.