Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00318
12-6-1946
Samenvatting
Franstalig. Negende vergadering Commissie voor Industrieel Contact, 12-06-1946, Versailles.

Het werk van alle subcommissies wordt besproken en nieuwe instructies worden verstrekt. Het Duitse vraagstuk staat hierbij centraal. De delegaties vrezen dat het voorstel een delegatie van deskundigen naar Berlijn te zenden averechts zal werken. De commissie onderschrijft het doel om meer contact te verkrijgen, maar vindt het daarvoor noodzakelijk eerst tot een geïntegreerd politiek te komen. De delegaties bespreken uitgebreid het vraagstuk van decentralisatie van Duitse kartels.
Speciale aandacht is er verder voor het vraagstuk van vrijgekomen Duitse patenten en voor procedurele kwesties omtrent het werk van de subcommissies. De Commissie besluit inzake enkele kwesties het advies van de Raad in te roepen.

De volgende vergadering is op 29 juli 1945 te Brussel.
Bijlage: aangenomen resoluties

Opmerking: bij vlagen slecht leesbaar
Zie ook