Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag van de vergadering Commissie voor Industrieel Contact van de Raad van Economische Samenwerking, 12-06-1946, Versailles.

Het verslag bespreekt de gemengde reacties op de door de afmelding van delegatielid Craen ontstane verwarring. De conclusies van de vergadering per subcommissie worden besproken.
De Nederlandse delegatie geeft aan eerst de eigen industriëlen te willen raadplegen alvorens een onderzoek te starten naar mogelijke industriële tripartitesamenwerking. De auteur van het verslag vraagt extra aandacht voor de Franse houding in het intergeallieerd overleg jegens de Duitse vrijgekomen patenten. Uit een gesprek met Lecuyer maakt hij op dat de Fransen willen afwijken van de onduidelijke afspraken volgens het Protocole Administratif.