Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00324
10-2-1947
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Staalcommissie, Raad van Economische Samenwerking, 10-02-1947, Brussel.

De vergadering ging in haar geheel over het Duitse vraagstuk. De expertbijeenkomst, zo meldde Alphand, concludeert dat de staalindustrieën in landen in Centraal- en West-Europa in staat zijn aan hun eigen vraag te voldoen. Puntsgewijs worden de bevindingen van de experts besproken. Zij bespreken het scenario dat Duitsland door de productiebeperkingen niet in staat zal zijn in zijn eigen staalbehoefte te voorzien.
De Nederlandse delegatie vraagt steun (en krijgt deze) aan de andere delegaties om de binnenlandse staaltekorten, als gevolg van de beperkte Duitse productie, te verhelpen. De delegaties hopen tot een intergeallieerd akkoord te komen om de staalproductie van de drie staten spoedig te verhogen. Voorts wordt gesproken over controle op de Duitse staalindustrie en de aard van de staalleveringen aan Duitsland.