Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vertrouwelijk document. Nederlands verslag vergadering staalcommissie, Raad van Economische Samenwerking, 10-02-1947, Brussel.

Spierenburg wenst met Hirschfeld op basis van het verslag de Nederlandse positie in de aankomende vergadering van de Raad te bespreken. De posities en strategieën van de Franse en Nederlandse delegatie worden geanalyseerd. Koning heeft zich sterk verzet tegen de Franse stellingname. De Franse wens de Duitse staalproductie te beperken tot 7,5 miljoen ton komt voort uit zowel veiligheids- als economische overwegingen. De Belgen, die zich eerst achter het Franse standpunt hadden geschaard, sloten zich op verzoek van Koning bij het Nederlandse standpunt aan. Op deze wijze lukte het de Fransen niet de Nederlanders en Belgen te overtuigen van het hierbovengenoemde voorstel.

De in de brief vermelde bijlage (memorandum) is niet bij dit document bijgevoegd.