Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag en Franstalige notulen gezamenlijke vergadering stalen-, kolen- en chemische experts, Raad van Economische Samenwerking, 13-03-1947, Brussel. Met cijfers betreffende Duitse steenkoolindustrie.

Verslag: De auteur van het verslag suggereert dat de Franse wensen voor deze vergadering direct waren ingegeven door het Monnet-plan ipv het Duitse vraagstuk. De conclusies die de experts uit het cijfermateriaal hadden getrokken, sloten aan bij het Nederlandse standpunt: de Duitse cokesindustrie dient niet beperkt te worden.

Notulen: de delegaties delen de productie-, behoeften- import- en expoertgegevens met elkaar. Ook worden gegevens uit Groot-Brittanië, Polen en Tsjechoslowakije gebruikt om de totale Europese cokesproductie, -import en -export te schatten. Discussie ontstaat over de hoogte van de Duitse staalbehoefte tussen Nederland en België enerzijds en Luxemburg en Frankrijk anderzijds. De Commissie besluit om deze gezamelijke vergadering van experts een permanent karakter te geven.