Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00333
22-10-1947
Actoren
Nota
Samenvatting
Brief van Boerma aan Harinxma thoe Sloten met Franstalig afschrift van memorandum van de Commissie voor Landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking. Boerma benadrukt het belang van de passage over de Nederlandse landbouw.

De Commissie legt uit dat Duitsland zeer snel een hoge agrarische productie zou kunnen bereiken. Het document bevat exportpercentages van diverse landbouwproducten die Nederland aan Duitsland verhandelt. De Commissie voorspelt dat deze handel sterk zal veranderen door de deïndustralisatie van Duitsland. Om het risico voor Nederland, België en Frankrijk goed te kunnen bepalen, heeft de Commissie echter meer precieze gegevens nodig. De Commissie adviseert de Raad om een productiebeleid jegens de Duitse landbouw op te stellen en zo de eigen belangen te beschermen.