Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00338
12-4-1946
Actoren
Notulen
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking, 11/12-04-1946, Brussel.

De Commissie bespreekt de wijze waarop zij invulling wilt geven aan haar afvaardiging in de subcommissie voor Kunstmest en stuurt hiervoor een verzoek naar de Raad (zie bijlage 1). Er worden afspraken gemaakt over het delen van kostprijsgegevens. De subcommissie voor dierlijke producten adviseert de Commissie o.a. een gezamenlijk exportbeleid te voeren. De Belgische delegatie vraagt aandacht voor het probleem rondom margarinequota. Bij de besprekingen van harmonisering van kostprijzen vormen zich twee kampen met de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse delegaties aan de ene kant en de Franse delegatie aan de andere kant.
Enkele subcommissies krijgen nieuwe instructies. Ten slotte wordt gedebatteerd over de houding van de Commissie tov het Amerikaanse memorandum (zie voor de uiteindelijke tekst: G00339 en G00340)

Opmerking: bij vlagen slecht leesbaar.

Bijlagen: Verzoek aan Raad omtrent afgevaardigden in subcommissie voor Kunstmest; bevindingen omtrent voedselvoorraad; bevindingen subcommissie voor dierlijke producten.