Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00340
4-1946
Samenvatting
Franstalig.
Door Commissie voor Landbouwcontacten opgestelde zienswijze mbt Amerikaanse memorandum. Geamendeerde versie.

Het document presenteert de conclusies van de vier delegaties mbt het Amerikaanse memorandum. De Luxemburgse delegatie neemt echter enkele afstand van het document.
De overige delegaties verklaren zich verheugd met de door de Amerikanen erkende noodzaak van een transitieperiode. De landen menen echter dat vijf jaar niet genoeg is om zich voor te bereiden op opheffing van alle handelsbarrières. Hierna worden de Amerikaanse voorstellen specifiek besproken met de landbouw als uitgangspunt. Ook daar geldt dat de delegaties zich veelal voorstander betuigen maar ook kritische noten plaatsen. Soms wordt om opheldering gevraagd. Ten slotte schijnen de delegaties hun licht over de internationale institutionele context van het memorandum.