Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag vergadering Commissie voor Landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking, 09-05-1946, Brussel.

Doel van de vergadering was een gezamenlijk standpunt te formuleren inzake de komende bijeenkomst van de Food Agricultural Organization. De Fransen, zo concludeert het verslag, namen een leidende rol op zich.
Een Frans voorstel tot de oprichting van een Comité Exécutif dat de op te heffen Combined Food Board vervangt, werd met instemming ontvangen. Naast voedselverdeling zal zij verantwoordelijkheid dragen voor prijsbepaling etc. De landen hopen een zelfstandige Europese sectie van de F.A.O. te realiseren. Op initiatief van de Nederlandse delegatie, zo benadrukt het verslag zullen de delegaties pleiten voor overheveling van Amerikaans en Canadees pluimvee (een aldaar snelgroeiende sector) naar de tripartitelanden. Een ander Nederlands voorstel mbt Nederlandse industrieën werd niet gesteund.

Opmerking: in G00443 wordt de passage over overheveling van pluimvee gecorrigeerd: het ging om beperking van de veestapelgrootte.