Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00342
9-5-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking, 09-05-1946, Brussel.

Namens de Franse delegatie zet Joffet, ter voorbereiding op de bijeenkomst van de FAO (Frans: FOA), de actuele situatie rondom de Combined Food Board uiteen. De Fransen wensen opheffing van dit instituut, maar kunnen hierbij niet op steun van de Britten en Amerikanen rekenen. De Fransen presenteren een voorstel tot de oprichting van een vervangend Comité. De overige delegaties betuigen hun steun maar stellen vragen over het precieze takenpakket en de positie van dit Comité ten opzichte van de VN en Commodity Agreements.Tussen Joffet en Forget ontstaat onenigheid over de precieze manier waarop Europa zijn positie in de FAO kan verstevigen. Vervolgens wordt kort gesproken over de Amerikaanse en Canadese veestapels en concurrentieproblemen van enkele herstellende Nederlandse industrieën.
Zie ook