Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00343
26-06-1946
Samenvatting
Nederlands verslag vergadering Commissie voor landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking, 21-06-1946, Parijs.

Het verslag bechrijft de in de vergadering ontstane wrevel tussen de Franse delegatie aan de ene en de Nederlandse delegatie aan de andere kant. De Fransen bleken het werk van de subcommissies te willen gebruiken om een door hun geambiëerde douaneunie te bereiken. Teleurstelling is er over de Belgische delegatie die geen afstand nam van deze Franse opstelling. Op voorstel van de Nederlandse delegatie zullen de Fransen een concept productieakkoord opstellen. Nederland zal een tegenvoorstel schrijven. De auteur van het verslag waarschuwt de Nederlandse regering voor de sluwe Franse plannen. Een Nederlands 'ja' tegen deze productieakkoorden zou een stap in de richting van een douaneunie kunnen betekenen.

Een passage uit een eerder verslag (G00341) wordt gecorrigeerd.
Zie ook