Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00344
09-07-1946
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Landbouwcontacten, Raad van Economische Samenwerking, 4-7-1946 te Wassenaar. Voortzetting van de bespreking van de 'étude de prix de reviant'.

Het verslag begint met een verdere bespreking van de Franse ambities mbt een douaneunie. De meer genuanceerde Franse uiteenzetting kon niet rekenen op Nederlandse en Belgische steun. Het Franse principe elkaars landbouwtekorten te verhelpen door deze prioriteit te geven boven export werd niet als zodanig afgewezen. Wel vrezen de Belgen en Nederlands dat de voorgestelde productieakkoorden uiteindelijk zullen resulteren in geleid agrarisch beleid. Nederland stelde voor een voorbereidende commissie in te stellen om het Franse voorstel te onderzoeken.

Bijlage: de Franse nota over productieakkoorden.