Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag vergadering Commissie voor Sociale Zekerheid, Raad van Economische Samenwerking, 07-12-1945, Parijs.

De aanleiding van de vergadering bleek de, vooral door Frankrijk gedeelde, wens tot uitwisseling van arbeiders te zijn. De delegaties zullen rapporteren over de in hun landen geldende arbeidstekorten en migratiegerelateerde wetgeving. Probleem is echter dat elk land tekort heeft aan dezelfde arbeidsgroepen. Nederland koos er om strategische redenen voor zijn werkeloosheidscijfers te verzwijgen.
Er werd een oriënterende, weinig gestructureerde discussie gevoerd over de noodzaak tot harmonisering van sociale wetgeving. Een nieuw op te richten commissie wordt hier verder mee belast.

Hierna analyseert het verslag de Franse behoeften en strategie. De Franse opstelling in deze vergadering wordt voorzichtig gelinkt aan de door de Fransen geambieerde douaneunie.