Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00354
25-1-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Internationale Verdragen van de Raad van Economische Samenwerking, 25-01-1946, Brussel.

Nadat de Belgische delegatie hiertoe de aanzet heeft gegeven, verklaren ook de andere delegaties zich voorstander van bepaalde kartels. Kartels, zo menen de delegaties, zijn niet in tegenspraak met de doelstellingen van het Amerikaanse memorandum. De Franse delegatie poogt de Amerikaanse stellingsname te doorgronden, waarna een discussie plaatsvindt over de te volgen strategie. De Belgen zullen een memorandum schrijven om dit standpunt uiteen te zetten. De delegaties bespreken daarna hun binnenlandse regelgeving omtrent kartels. De Nederlandse wetgeving kan als basis dienen voor harmonisering hiervan.
De algemene consensus wordt kort samengevat door Suetens. Tot slot besluit de Commissie tot het oprichten van een comité van experts.