Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00360
2-7-1946
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Patenten, Raad van Economische Samenwerking, 01/02-07-1946, Den Haag.

De delegaties komen in Den Haag bijeen om het gebouw van het Nederlandse Octrooibureau en relevante documentatie te bekijken.
Hierna wordt het Frans-Amerikaanse akkoord tot in detail besproken. De delegaties hebben opmerkingen en kritiek. Frankrijk verklaart gebonden te zijn aan het met de Amerikanen gesloten akkoord. De overige delegaties uiten in een geschreven verklaring hun zorgen over hierdoor gecreëerde moeilijkheden voor de toepassing van het tripartiteprotocol. Hierna worden verschillende aspecten, waaronder controle, van het Internationale Octrooibrueau besproken.
De tweede dag, in afwezigheid van de Luxemburgse delegatie, wensen de Fransen en Belgen Dijckmeester expliciet te bedanken. Hierna worden verschillende organisatorische aspecten van het Internationale Octrooibureau verder besproken.

Bijlage: de geamendeerde versie van het Franse voorstel mbt de oprichting van het Internationale Octrooibureau, in de vorm van conceptstatuten.