Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Douaneregelingen van de Raad van Economische Samenwerking, 17-06-1946, Parijs.

De Commissie heeft haar taak volbracht, zo concludeert het verslag, door haar gezamenlijke mening omtrent het Amerikaanse memorandum aan de Raad toe te sturen. Verder werd een voorstel gedaan tot de oprichting van gedeelde douanekantoren.