Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00369
26-3-1946
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Douaneregelingen van de Raad van Economische Samenwerking, 25/26-03-1946, Brussel.

IDENTIEK aan G00367.

De delegaties benadrukken het belang van een gezamenlijk standpunt en adequate gegevensuitwisseling. De Nederlandse taakopvatting van de Commissie wordt middels een nota besproken en gesteund door de andere delegaties. Vervolgens worden de overige nota's, zoals in de vorige vergadering bepaald, uitgebreid besproken per thema: merken van oorsprong, anti-dumping maatregelen, invoerrechten en waardebegrip. De Nederlandse delegatie neemt hierbij een kritische houding aan, vooral aangaande de twee laatste onderwerpen.
Zie ook