Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00370
15-5-1946
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Douaneregelingen, Raad van Economische Samenwerking, 14/15-05-1946, Brussel.

Zoals op de vorige vergadering besloten, heeft Nederland een nota geschreven over de merken van oorsprong. De Commissie steunt de nota en pleit voor harmonisering van de nationale regelgevingen. Ook wordt (uiteindelijk) aan de hand van vooraf opgestelde nota's overeenstemming bereikt over: vrije doorvoer, import, export, gegevensuitwisseling, samenwerking, waardebepaling en invoerrechten, nationale onafhankelijke tribunalen en versimpeling van douaneregelgeving. Deze overeenstemming wordt verwoord in voorstellen aan de Raad. Nederland ziet een meerderheid van zijn voorstellen gesteund.

De agenda van de volgende vergadering, op 17 juni te Parijs, wordt vastgesteld.