Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00377
30-01-1946
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vergadering Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, Raad van Economische Samenwerking, 15-01-1946, Brussel.

Er is verwarring onstaan over de benodigde gegevens voor de questionnaire. Schaepman is enigszins verbolgen over de manier waarop Nederland werd gewezen op ontbrekende transitiegegevens. Er werden nieuwe afspraken gemaakt.

Opmerking: slecht leesbaar