Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00379
30-3-1946
Samenvatting
Vergadering van de Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, 14/16-03-1946, Parijs.
Bijlage: Voorstellen met betrekking tot de havenpolitiek.

De Nederlandse degelatie besloot tot een voortvarende houding om de overige delegaties te overtuigen van de Nederlandse wil tot samenwerking. In combinatie met de slechte voorbereiding van de rest leidde dit tot een sterke Nederlandse positie. Schaepman zet het Franse voorstel voor een havenovereenkomst af tegen de Nederlandse en Belgische belangen. Hij analyseert de Franse en Belgische belangen en ziet in dit mogelijke conflict een belangrijke rol voor Nederland weggelegd.
Ook Schaepman kan zich niet vinden in de kritiek van de Raad en vermoedt dat er een Franse strategie achter zit. De Nederlandse delegatie heeft verder aangedrongen op voorzichtigheid en goede coördinatie inzake het contact met de C.C.R.

Bijlage: resolutie omtrent de C.C.R en de rol van de geallieerde autoriteiten.
Zie ook