Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00380
11-5-1946
Samenvatting
Vergadering van de Commissie voor Transport en Havenactiviteit van de Raad van Economische Samenwerking, 29-04-1946, Brussel.

Middels een voorgesteld protocol heeft Schaepman geprobeerd de Commissie uit de ontstande patsstelling te bevrijden. Schaepman stelde de Belgen, zeer geagiteerd door het Franse voorstel, succesvol gerust. De Belgen houden sterk vast aan het Surtaxe-akkoord en Nederland, zo verzekerde Schaepman, vormt daarin geen belemmering.Tijdens de vergadering konden België en Nederland gezamenlijk opereren. Het Nederlandse voorstel werd door de Franse delegatie enthousiast onthaald als basis voor discussie.
Schaepman is tevreden over de vermeende resultaten van de vergadering: de Belgen en de Fransen zijn beide Nederland gunstig gestemd. Hij merkt ten slotte op, op persoonlijke titel te hebben geopereeerd.